info@hental.co.il

מוטי הינרייך תיווך גיז'ל

קשה להיזכר כמה שנים רשת המחשבים במשרדנו חוסה תחת כנפיו של עופר, נראה לנו שהוא כאן מאז ומתמיד. אכן, מזמן לא השווינו מחירים מול הצעות של חברות תמיכה אחרות שמציעות שירותים דומים. חשובה לנו זמינות השירות ויכולת התמיכה לפתור, באופן יסודי, כל בעיה שמתעוררת. זה היתרון שמציג הצוות של "חן-טל" מחשבים. מוטי היינריך ניהול נכסים…

קרא עוד

שי חבר

שלום רב ! חברת מדינע משלוחים בע"מ ,המנוהלת על ידי ,נעזרת זה שנים רבות בשרותי המחשוב של חברת חן -טל ,המנוהלת ע"י עפר בס. לאחרונה הותקנה בכל מחשבי החברה תוכנת "אסיסטנט" , אשר שומרת ובודקת את המחשבים. בהזדמנות זו הייתי רוצה לחלוק עמכם מקרה אשר ארע לפני מספר ימים: בוקר אחד , קבלתי שיחה מעפר…

קרא עוד
שוחח איתי בווצאפ